?????????????

Agencija za edukaciju BODYGUARD CENTER je na osnovu rešenja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije broj 58/15, ovlašćena za vršenje stručne obuke za licenciranje službenika privatnog obezbeđenja i to:

  1. Obuka za obavljanje poslova procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja u oblasti privatnog obezbeđenja (O1);
  2. Obuka za obavljanje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanja reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana (O2);
  3. Obuka za obavljanje poslova planiranja, projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite (O3)
  4. Obuka za obavljanje poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite (O4).

BODYGUARD CENTER, sem u Novom Sadu, organizuje obuku u Beogradu i drugim većim gradovima u Srbiji i kao takav ima ambiciju da postane vodeći „centar“  za obuku i licenciranje službenika privatnog obezbeđenja u Srbiji, a da bi se tom poslu potpuno posvetio ne bavi se poslovima privatnog obezbeđenja, već samo edukacijom, odnosno obukom kandidata za licenciranje.

Sva zainteresovana Privredna društva koja imaju potrebu za obukom svojih radnika obezbeđenja i fizička lica koja su zainteresovana za poslove privatnog obezbeđenja mogu dobiti više informacija na telefon 063/805-24-76, a prijavu priloženog Obrasca 2 mogu dostaviti Agenciji na e-mail adresu: info@bodyguardcenter.rs nakon čega će ih kontaktirati ovlašćeno lice Agencije radi dogovora o načinu plaćanja, ceni i ostalim detaljima, odnosno početku obuke.

Obrazac 2 za prijavu kandidata možete preuzeti ovde.

obukaO1  obukaO2  obukaO3  obukaO4