Obaveštavamo sve zainteresovane da organizujemo obuku (O1) za obavljanje poslova procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja u oblasti privatnog obezbeđenja.

Obuka traje 36 časova i realizovaće se u dva vikenda (petak, subota i nedelja).

Sve informacije o detaljima obuke možete dobiti na telefon 063 805 24 76 ili na e-mail: info@bodyguardcenter.rs.

Za ovu obuku potrebna je samo kopija lične karte i najmanje srednja stručna sprema.

Ova licenca je namenjena odgovornim licima i rukovodiocima Agencija za FTO ili službenicima obezbeđenja koji imaju ambiciju da to postanu.