bodyguard center (259)BODYGUARD CENTER je agencija za edukaciju specijalizovana za  stručnu obuku i licenciranje službenika privatnog obezbeđenja, po ovlašćenju Ministarstva unutrašnjih poslova broj: 58/15.

Osnivač Agencije je Andrija Mumović, penzionisani potpukovnik policije, sa velikim iskustvom na raznim bezbednosnim poslovima koje je vršio u toku aktivne službe u Ministarstvu unutrašnjih poslova – PU Novi Sad, od 1975. godine pa sve do penzionisanja 2006. godine. Od februara 2008 do jula 2014. godine obavljao je poslove Direktora za bezbednost kompanije „Mercator-S“,  za područje Srbije i Jugoistočne Evrope, gde je stekao dodatno iskustvo u poslovima zaštite lica i privatne imovine, jednog od najvećih trgovinskih lanaca u ovoj regiji. Kontrolišući rad i učinak Agencija za FTO upoznao je sve probleme i sistem funkcionisanja privatnog obezbeđenja u svim njegovim segmentima.

bodyguard center (146)Nakon donošenja Zakona o privatnom obezbeđenju (Sl.  glasnik RS br. 104/13) i Pravilnika o programima i načinu sprovođenja obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja (Sl. glasnik br. 117/14) pojavila se potreba za stručnom obukom i licenciranjem svih službenika privatnog obezbeđenja koja se, po slovu Zakona, mora  sprovesti  do 31.12.2016. godine. Obzirom da je u industriji privatnog obezbeđenja trenutno u Srbiji zaposleno oko 40-50.000 radnika to znači da će u idućoj godini, a posebno krajem te godine, biti velika potražnja za licenciranjem pa se Agencija BODYGUARD CENTER opredelila da sa obukom krene na vreme. Obuka prve grupe od 30 kandidata završena je 09.11.2015. godine, čime se naša Agencija već uključila u ovaj veoma  važan i zahtevan posao.

Naš nastavni tim je sastavljen od veoma stručnih i iskusnih predavača, doktora i profesora, koji su podeljeni po oblastima i temama, određenim pomenutim Zakonom i Pravilnikom. Teorijska nastava se održava u lepo uređenoj učionici u ul. Desanke Maksimović br. 26, u Novom Sadu, a u istoj ulici, samo na broju 13, u komfornoj sportskoj sali sa 200 kvadrata judo strunjača,  obavlja se praktična obuka u primeni fizičke snage-samoodbrane. Nastavni tim je izradio Priručnik za obuku (O2) koji je na usluzi našim kandidatima.

bodyguard center (181)Posle završene stručne obuke kandidati dobijaju potvrdu o završenoj obuci nakon čega, uz pribavljeno lekarsko uverenje o psihofizičkoj sposobnosti za bavljenje ovim poslom, mogu pristupiti polaganju stručnog ispita pred komisijom MUP-a. Oni kandidati koji uspešno polože ispit dobijaju licencu, odnosno rešenje MUP-a da su osposobljeni za obavljanje poslova privatnog obezbeđenja (O2).

Agencija BODYGUARD CENTER osnovana je 18.03.2015. godine i rešenjem MUP-a ovlašćena je za obavljanje sve četiri zakonom određene vrste obuke koje možete videti u rubrici Usluge.

Direktor,

Andrija Mumović