Home2020-05-26T11:31:27+00:00

100% PROLAZNOST NA POLAGANJU ZA LICENCU

JUN 2016 – 50 kandidata 100%

UKUPNA PROLAZNOST SVIH KANDIDATA DO SADA  96%

BODYGUARD CENTER je agencija za edukaciju specijalizovana za  stručnu obuku i licenciranje službenika privatnog obezbeđenja, po ovlašćenju Ministarstva unutrašnjih poslova broj: 58/15.

Osnivač Agencije je Andrija Mumović, penzionisani potpukovnik policije, sa velikim iskustvom na raznim bezbednosnim poslovima.

Naš nastavni tim je sastavljen od veoma stručnih i iskusnih predavača.

Agencija za edukaciju BODYGUARD CENTER je na osnovu rešenja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije broj 58/15ovlašćena za vršenje stručne obuke za licenciranje službenika privatnog obezbeđenja i to:

  1. Obuka za obavljanje poslova procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja u oblasti privatnog obezbeđenja (O1);
  2. Obuka za obavljanje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanja reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana (O2);
  3. Obuka za obavljanje poslova planiranja, projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite (O3)
  4. Obuka za obavljanje poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite (O4).

obukaO1  obukaO2  obukaO3  obukaO4